OM OSS

HITTILLS

Parenso arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling fokuserad på att göra insatser för brukare så effektiva som möjligt. Hittills har målgruppen främst varit verksamheter som levererar tjänster i eller till kommuner.

PARENSO har och har haft samarbete med Malmö stad, Sjöbo kommun, Svalövs kommun, Tomelilla kommun, VoB Syd, Socialstyrelsen, JP-infonet, Malmö Universitet samt vetenskapscentrum för klinisk psykiatri (VKP). PARENSO har under 2015 utbildat deltagar från 11 skånska kommuner i innovationsarbete för ökad delaktighet för barn och ungdomar inom socialtjänsten, under 2016 ca 100 medarbetare i grunderna för arbete på HVB och integrationsboenden och under 2017 implementerat kvalitetssäkringsmetoderna SKILLSS och STRUKTUR i 8 verksamheter i Skåne. Parenso är också delägare i OmMej.

070-090 78 97