…upptar just nu mycket av Parensos tid och tankar – fullt ös på utveckling av nya verktyg för att hjälpa barn och unga att få sin röst hörd! Läs mer här: www.ommej.se

Lämna en kommentar