||:hjär*a:||

DEN BREDA DEFINITIONEN

Parenso skapar effektiva sammanhang för aktörer och mottagare i välfärden.
Med hjärta och med hjärna.

FUNGERANDE ARBETSLAG

Vad, varför, hur och när är frågor som arbetslaget helst ska kunna svara på. Dom ska veta när målet är uppnått och när det inte är det. Fungerande arbetslag har därför alltid en eller flera tydliga gemensamma nämnare.

info@parenso.com

Som ledare ska du ha koll på alla perspektiv

Parensos tjänster synliggör effekten av arbetslagens insatser på aggregerad nivå

SKILLSS/STRUKTUR

En röd tråd behövs i välfärden – ofta flera.

SKILLSS i media

Sjöbo kommun skriver om arbetet med Parenso och Skillss

Nytt samarbete

Parenso bidrar med sin kvalitetssäkringskompetens i utvecklingsarbetet av tjänsten OmMej – Läs mer på OmMejs egen hemsida.

Barnkonventionen

Snart blir barnkonventionen lag i Sverige. Det kommer påverka oss på många olika sätt. Läs mer på SKL:s hemsida.

Pilotstudie SKILLSS i Malmö

Läs om hur det gick för SKILLSS i Fosie i Malmö.

New Public Management

Läs Tillitsdelegationens tankar om hur man kan göra istället

SKILLSS

finns även medtagen i Socialstyrelsens medtodguide

070-090 78 97