OmMej är ett interaktivt system, anpassat för barn och unga att skapa sin egen berättelse. Verksamhetssystemet ger möjlighet att utifrån barnens och de ungas egna berättelser tidigt fokusera på vad som är väsentligt för det enskilda barnet samt att utifrån systematisk uppföljning utveckla arbetet på individ- och verksamhetsnivå.

 

Se OmMejs hemsida här

 

Varför OmMej?

 

  • OmMej bidrar till att barn och unga på ett självständigt och normaliserande sätt får möjlighet att delge sin problembeskrivning utifrån viktiga frågeställningar som berör social situation, hälsa och utbildning.

 

  • OmMej bidrar till att barn och unga utifrån sitt perspektiv får beskriva vad som oroar och vad de vill ha hjälp med

 

  • OmMej sparar resurser för verksamheten och fokuserar på det den unge vill ha och behöver hjälp med utifrån sin specifika situation

 

  • OmMej sammanställer risk- och skyddsfaktorer för det individuella barnet

 

  • OmMej ger beslutsstöd och underlag för systematisk uppföljning på individnivå

 

  • OmMej ger underlag för nulägesanalys och systematisk uppföljning på verksamhetsnivå

 

 

 

Utvecklingsarbetet med OmMej startade 2017. Syfte och inriktningen har från start varit att skapa ett stöd som riktar sig direkt till barn och unga. OmMej ska underlätta för barn och ungas kontakter och kommunikation med vuxna inom socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård och ge möjlighet att på ett alternativt sätt uttrycka sig, göra sin röst hörd och bidra med information om sig och sin situation.

OmMej kan på aggregerad nivå ge ett värdefullt stöd och underlag för att på verksamhetsnivå utveckla kunskap om målgruppen och bidra till förbättrat stöd och service till barn och unga

Utgångspunkter för utvecklingsarbetet av OmMej är relevanta delar av Barnkonventionen och gällande lagstiftning och regelverk.

 

Nicolina Fransson, VD – Sociolog, grundare av OmMej. Utvecklare av kvalitetssäkringsmetoderna SKILLSS och STRUKTUR, Parenso AB och verksam som FoU-strateg på Kommunförbundet Skåne.

Kicki Lööf Vice VD – Socionom, utvecklare av OmMej. Tidigare utvecklingsledare för Barn och Unga på Kommunförbundet Skåne.

 

Pex Tufvesson, Utvecklingsansvarig - Civilingenjör, utvecklare av OmMej. Har tidigare utvecklat chip för 3D-grafik, mobiltelefoner, försvarets internetkryptering, livet.se, webdesign, synthar och apputveckling.