"Tillit till medarbetare, kraftigt utvecklingsfokus och digital spårbarhet

                                                                med evidensbaserade verktyg"

 

- vad vi anser ger verksamheter bäst förutsättningarna att styra, analysera och följa upp sina insatser för att leverera den kvalitetsnivå som krävs

 

 

SKILLSS och STRUKTUR

är kvalitetssäkringsmetoder med syfte att skapa förutsättningar för brukarinflytande, samverkan, bästa tillgängliga kunskap, kunskapsproduktion och systematiska uppföljningar av insatser och resultat.  Metoderna vänder sig till verksamheter som arbetar i direkt kontakt med brukare, kunder, vårdtagare, familjer och/eller klienter.

 

 

SKILLSS i verkligheten:

"Inte någon samhällsaktör kring barn och unga skall kunna fatta livspåverkande beslut utan att ha tillgång till individens egen oförvanskade bild av sitt sammanhang..."

 

 

OmMej är ett interaktivt system, utvecklat för att barn och unga i kontakter med myndigheter ska få möjlighet att självständigt berätta om sin situation. Med barnet, den unges berättelse som grund ges möjlighet att tidigt fokusera på det som är väsentligt för det enskilda barnet och dess behov av stöd och insatser. OmMej bidrar också till underlag för systematisk uppföljning på både individ- och verksamhetsnivå. 

 

 

LÄS MER OMMEJ HÄR!

Använder du dig inte av SKILLSS eller STRUKTUR, och ingår inte heller i en kontrollgrupp? Du kan ändå använda

 Parenso datorstöd för systematisk uppföljning. DSU ger dig eller brukaren möjlighet att fylla i självsvarsfromulär direkt på en dator, läsplatta eller telefon. Alla resultat redovisas i tydliga grafer med referensvärden, och resultaten kan sammanställas på både individ-, grupp- och verksamhetsnivå.