"Tillit till medarbetare, kraftigt utvecklingsfokus och digital spårbarhet

med evidensbaserade verktyg"

 

- vad vi tror ger verksamheter bäst förutsättningarna att styra, analysera och följa upp sina insatser för att leverera den kvalitetsnivå som krävs

 

 

SKILLSS och STRUKTUR är kvalitetssäkringsmetoder med syfte att skapa förutsättningar för brukarinflytande, samverkan, bästa tillgängliga kunskap, kunskapsproduktion och systematiska uppföljningar av insatser och resultat. Metoderna vänder sig till verksamheter som arbetar i direkt kontakt med brukare, kunder, vårdtagare, familjer och/eller klienter.

 

TILL METODERNA!

 

Använder du dig inte av SKILLSS eller STRUKTUR, och ingår inte heller i en kontrollgrupp? Du kan ändå använda Parenso datorstöd för systematisk uppföljning.

DSU ger dig eller brukaren möjlighet att fylla i självsvarsfromulär direkt på en dator, läsplatta eller telefon. Alla resultat redovisas i tydliga grafer med referensvärden, och resultaten kan sammanställas på både individ-, grupp- och verksamhetsnivå.

Om oss...

Parenso arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling fokuserad på att göra insatser för brukare så effektiva som möjligt. Hittills har målgruppen främst varit verksamheter som leverar tjänster i eller till kommuner, och Parenso har samarbetat med ett flertal skånska kommuner. Är du nyfiken eller känner att vi skulle kunna samarbeta? Hör av dig på telefon 0700-907897 eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss till dig.